KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK

89/1988. (XII. 20.) MT rendelet a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról
66/2007. (IV. 4.) Korm. rendelet a közúti szállítást végző egyes járművek személyzete vezetési és pihenőidejének ellenőrzéséről
6/1990. (IV.12.) KöHém rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről
561/2006/EK RENDELETE (2006. március 15.) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról
54/2004. (IX. 22.) BM rendelet a közúti áru- és személyszállítást végző egyes gépjárművek és személyzetének rendőrhatósági ellenőrzéséről
5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról
3821/85 EGK Rendelet a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről
3820/85/EGK rendelet a közúti fuvarozásra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról
24/2005. (IV.21) GKM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól
2006/22/EK irányelv
2001.évi IX törvény a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai megállapodás (AETR)
2/1981. (I. 31.) MT rendelet közúti árutovábbítási szerződésekről
1988. évi I. TÖRVÉNY a közúti közlekedésről
156/2009 (VII.29.) Korm. rendelet a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről
124/2005. (XII. 29.) GKM rendeleta közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról
1/1990. (IX. 29.) KHVM rendeleta gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről ( Egységes szerkezet kivonata a tachográf fenntartó szervezetek személyi és dologi feltételeiről)